Rome Doel

Nhà sáng lập

Rudhi Doel

Kỹ thuật viên

Annie Doel

Trợ lý giám đốc